ASV Hamm-Westfalen 4.M- SV Eintr. Dolberg 2.M 26:28 (10:11)