ASV Hamm-Westfalen 6.M - TV Germ. Kaiserau 29:29 (16:15)