ASV Hamm-Westfalen - HC Rhein Vikings 23:27 (13:14)